Even voorstellen: KNGF

Even voorstellen: KNGF

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) is dé overkoepelende vereniging van en voor fysiotherapeuten in Nederland. Het KNGF heeft 19.000 leden, bestaat uit 13 beroepsinhoudelijke verenigingen en beheert het Centraal Kwaliteitsregister (CKR). Het KNGF behartigt belangen, borgt kwaliteit, bevordert deskundigheid en biedt service aan onze leden.

Wat we doen

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) is dé overkoepelende vereniging van en voor fysiotherapeuten in Nederland. Het KNGF heeft 19.000 leden, bestaat uit 13 beroepsinhoudelijke verenigingen en beheert het Centraal Kwaliteitsregister (CKR). Het KNGF behartigt belangen, borgt kwaliteit, bevordert deskundigheid en biedt service aan onze leden.

Waarom een vereniging

We willen er samen voor zorgen dat patiënten weer optimaal kunnen bewegen en dat gezonde mensen dat blijven doen. De vereniging KNGF bestaat om fysiotherapeuten te ondersteunen in hun streven om patiënten optimaal te laten functioneren en te stimuleren dat mensen blijven bewegen. Daarbij staan, voor zover dat kan, het benutten van eigen mogelijkheden, regie en verantwoordelijkheid van mensen centraal.

Hoe helpen we elkaar?

We helpen elkaar als fysiotherapeuten ons vak goed uit te kunnen oefenen. Fysiotherapeuten vormen als KNGF een samenwerkende gemeenschap waarin zij met respect voor beroepsmatige verschillen en de individuele vrijheid van handelen, elkaar steunen, stimuleren en helpen hun vak goed uit te oefenen. Zij streven er voortdurend naar het fysiotherapeutisch handelen van alle leden kwalitatief te ontwikkelen, door onderzoek en door elkaars functioneren positief kritisch te beoordelen.

Wat doen we om dat voor elkaar te krijgen?

We behartigen belangen, borgen kwaliteit en bevorderen deskundigheid. We behartigen de belangen van fysiotherapeuten, zoeken samenwerking met relevante partijen, verbeteren en borgen kwaliteit, bevorderen deskundigheid en staan fysiotherapeuten met raad en daad terzijde bij de uitoefening van hun vak.

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven