een-op-een speedconsults: ‘Werkgeversadvies: variabele beloning, doe ik het goed?’

een-op-een speedconsults: ‘Werkgeversadvies: variabele beloning, doe ik het goed?’

De afgelopen jaren was er veel discussie over de variabele beloning in de eerstelijns fysiotherapie. De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), de gedifferentieerde WW-premie en de mogelijke komst van een cao riepen veel vragen op. Tijdens dit 1-op-1 speedconsult zit Jean-Paul van Bemmel (salarisspecialist Werkgeverszaken bij VvAA) klaar voor het thema 'Variabele beloning, doe ik het goed?'

Tijdens een 1-op-1 speedconsult krijgt de congresdeelnemer vijftien minuten kosteloos advies van een specialist in het gekozen onderwerp. Jean-Paul van Bemmel gaat tijdens dit speedconsult in op vragen als:

· Heb ik met het oog op de WAB mijn zaken nu goed geregeld?

· Draag ik de juiste WW-premie af bij variabele beloning?

· Gaan we steeds meer richting vaste beloning?

· Als ik wil anticiperen op de cao, wat is dan voor mij het verstandigste?

Hij geeft hieronder achtergronden bij het onderwerp en wat congresdeelnemers van zo’n consult kunnen verwachten.

Wat is uw belangrijkste boodschap voor de lezers van MO in het algemeen en de congresbezoekers in het bijzonder?

Jean-Paul van Bemmel: ‘Voor zowel werkgever als werknemer is het van belang dat de salarisverwerking goed geregeld is, dat wil zeggen juist, transparant, eenduidig. In relatief veel praktijken ontstaat onrust met name door slechte communicatie over de verloning. Daar kunnen wij vaak een oplossing voor bieden.

Wat is uw rol van salarisspecialist werkgeverszaken bij het onderwerp ‘variabele beloning’?

‘Bij het fysiosalaristeam van de VvAA krijgen we regelmatig de vraag om de salarisverwerking die elders verzorgd wordt, te beoordelen. Daarnaast zien we ieder jaar in januari, als praktijken bij VvAA starten met de salarisverwerking, dat het elders niet altijd even zorgvuldig verwerkt wordt. Vanuit die ervaring hebben we verschillende inspanningen gedaan om werkgevers te ondersteunen. Denk aan het schrijven van publicaties, optredens in het land en online, belangenbehartiging in Den Haag en uiteraard praktijkbezoeken. Indien er ontwikkelingen op dit gebied zijn, wordt er vaak naar VvAA gekeken welke oplossing er bedacht wordt.’

Hoe gaan werkgevers in de praktijk om met de variabele beloning?

‘Er is veel onwetendheid. Bij salarisverwerkers die geen ervaring hebben met de omzetverloning, worden er nogal eens fouten gemaakt die verstrekkende (financiële) gevolgen kunnen hebben. Vaak gebeurt dat onbewust, terwijl de consequenties nauwelijks te overzien zijn.’

Wat levert deelname aan het speedconsult voor de deelnemers praktisch op?

‘Dat is aan de fysiowerkgever die zich inschrijft voor een speedconsult bij mij, die bepaalt de agenda en dus de vragen. Waarschijnlijk kunnen we in een kwartier niet alles behandelen, maar we kunnen wel een redelijke inschatting maken of de werkgever op de goede weg is met de verloning, of er aandachtspunten zijn en of aanpassingen gewenst zijn. In het verlengde van het consult kunnen we desgewenst een salarisscan uitvoeren waarbij we een totaalbeoordeling maken van de wijze waarop het nu geregeld is.’

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven