‘Aanbieder of verzekeraar gedreven fysiotherapie? Wat heeft meer succes?’

‘Aanbieder of verzekeraar gedreven fysiotherapie? Wat heeft meer succes?’

Door het Integraal Zorgakkoord verandert de gezondheidszorg ingrijpend. Hierdoor zal ook de fysiotherapiepraktijk zich moeten aanpassen en innovatieve bedrijfsmodellen dienen te ontwikkelen. Hoe dat kan laat Rutger IJntema (Innovatie Platform Fysiotherapie) zien tijdens Fysiopraktijk Anno Nu op 26 november. Hij gaat samen met praktijkhouder en fysiotherapeute Daniëlle Deuss-Joosten in op de vraag: welke nieuwe modellen zijn er buiten de zorgverzekering om? En: hoe kan fysiotherapie nog vernieuwender worden op het gebied van gezondheid, leefstijl en bewegen?

Kunt u de invalshoek van de workshop kort omschrijven? 

Rutger IJntema: ‘Het Integraal Zorgakkoord liegt er niet om. De gezondheidszorg wordt binnen een paar jaar zo anders dat fysiotherapiepraktijken zich moeten aanpassen. Ook waarschuwde de Nederlandse zorgautoriteit 13 oktober dat de regionale verschillen in Nederland te groot zijn geworden om landelijk geldende gezondheidszorg aan te bieden. Er moeten dus regio- en wijkspecifieke oplossingen komen. Daarbij veranderen de omstandigheden voor fysiotherapiepraktijken in een rap tempo als gevolg van gereguleerde marktwerking.’ 

‘De afhankelijkheid van de zorgverzekeraar is groot. De huidige economische omstandigheden en de inflatie komen boven op de al lang bestaande problemen in de eerste lijn. De fysiotherapie is in een vacuüm terecht gekomen. Recent wetenschappelijk onderzoek onder praktijkhouders geeft aan dat vernieuwing van je bedrijfsmodel mogelijk uitkomst biedt. Een mogelijke oplossing is om over te stappen van een zorgverzekeraar- naar zorgaanbieder gedreven fysiotherapie aanbod.’  

Wat is de rol van het Innovatie Platform Fysiotherapie bij dit thema? 

‘Vanuit het platform stimuleren wij innovatie van fysiotherapiepraktijken. Wij combineren hierbij vakinhoudelijke en bedrijfsmatige principes. Daarnaast ben ik vanuit de Hogeschool Utrecht betrokken bij (promotie)onderzoek naar het continu waarde toevoegen door eerstelijns fysiotherapiepraktijken.’ 

Wat is het belang van het thema voor praktijkhouders in de fysiotherapie? 

‘Het zou kunnen zijn dat de huidige marktwerking heeft geleid tot een teveel aan efficiëntie, waardoor de ruimte voor creativiteit en het aanpassingsvermogen van fysiotherapiepraktijken nagenoeg zijn verdwenen. Juist die innovatieve kracht is hard nodig de komende jaren. Ook wordt de lokale context van de praktijk  - en daarmee de lokale praktijkresultaten - het belangrijkste waar een praktijkhouder zich op zou moeten richten. Dat betekent meer focus op resultaten van je eigen praktijk voor je eigen wijk of gemeente en minder focus op landelijke indicatoren. Dit geldt ook voor de beloning: stimuleer de innovatie op lokaal niveau en niet zozeer de efficiëntie op landelijke niveau.’ 

Hoe gaan praktijkhouders hier in de praktijk mee om in uw beeld? 

‘Uitzonderingen daargelaten, zijn veel praktijken zich nog niet bewust van wat eraan zit te komen. Daarnaast kiest men nog massaal voor kwaliteitssystemen en zorgverzekeraarscontracten die op efficiëntie gericht zijn. Maar hoeveel decennia wordt er nu al geklaagd over deze systemen en contracten? Dit roept een interessante vraag op: waarom blijven praktijken doen wat ze doen?’ 

Hoe gaat Praktijk Joosten hier mee om?  

 ‘In deze praktijk worden kwaliteitssystemen gebruikt op basis van intrinsieke motivatie van management en medewerkers. Deze benadering is nadrukkelijk zorgaanbieder gedreven en niet omdat het moet van zorgverzekeraars. De praktijk evalueert haar resultaten structureel. Op basis van data en kansen die zij zelf creëren ontwikkelen zij programma’s op wijk- en regioniveau voor specifieke gezondheidsproblemen.’ 

‘Voorbeelden hiervan zijn preventieve programma’s, waar burgers vaak zelf voor betalen. Afhankelijk van wat er nodig is wordt afgestemd met bedrijven of scholen die willen inkopen. Daarnaast werken de praktijkhouders samen met bijvoorbeeld de gemeente, sportclubs, diëtisten en buurtsportcoaches. Ook zoekt de praktijk proactief naar subsidies bij de gemeente Waddinxveen of ZonMW.’ 

Wat levert deelname aan deze workshop voor de deelnemers praktisch op? 

‘Op basis van wetenschappelijk onderzoek krijg je tijdens de workshop praktische handvaten om te komen tot nieuwe bedrijfsmodellen. Zie je het potentieel in je organisatie om aan de slag te gaan? Of juist niet? Wij inspireren je graag over de mogelijkheden voor jouw praktijk, bij een zorgverzekeraar- naar een zorgaanbieder-gedreven aanbod.’ 

Links:  

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven