Sule Karagan bij Fysiopraktijk Anno Nu: ‘Arbeidsvoorwaarden moeten transparanter en voorspelbaarder’

Sule Karagan bij Fysiopraktijk Anno Nu: ‘Arbeidsvoorwaarden moeten transparanter en voorspelbaarder’

De nieuwe Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden brengt veel nieuwe verplichtingen voor praktijkhouders met zich mee. Tijdens de 1-op-1 speedconsults bij Fysiopraktijk Anno Nu op 26 november beantwoordt Sule Karagan, senior jurist arbeidsrecht bij VvAA, de vragen over deze wet. De wet veroorzaakt veel discussie tussen werkgevers en werknemers, bijvoorbeeld rond nevenwerkzaamheden, opleidingsbeleid en hoe dat in het arbeidscontract wordt opgenomen.

Tijdens een 1-op-1 speedconsult krijgt de congresdeelnemer vijftien minuten kosteloos advies van een specialist in het gekozen onderwerp. Sule Karagan beantwoordt tijdens dit speedconsult vragen over de nieuwe arbeidswetgeving die vanaf 1 augustus dit jaar van kracht is. (Lees hier meer over: Fysiopraktijk Anno Nu 2022 op 26 november in Utrecht.)

Belangrijkste onderdelen van de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden zijn uitbreiding van de informatieplicht, duidelijke afspraken over scholing en training, nevenwerkzaamheden, voorspelbare werktijden en gelijke arbeidsvoorwaarden. Voor werkgevers levert dit veel vragen op als: overzie ik alle eisen van wet en hoe regel ik het in mijn praktijk? Betekent de wet dat ik nu alle scholing moet betalen? En mag ik mijn werknemers nu verbieden nevenwerkzaamheden uit te voeren? 

Kunt u de invalshoek van het 1-op-1 speedconsult omschrijven? 
Sule Karagan: ‘Het doel van de wetswijziging is, zoals de naam al zegt, de arbeidsvoorwaarden voor werknemers transparanter en voorspelbaarder te maken. Eén van de wijzigingen is de uitbreiding van de informatieplicht voor de werkgever. In arbeidscontracten moet bijvoorbeeld expliciet worden aangeven wat de opzegtermijn voor de werkgever en werknemer is.’ 

‘In de wet staat ook welke informatie binnen een week of een maand na indiensttreding moet worden verstrekt aan de werknemer. Bestaande contracten hoeven niet worden gewijzigd, maar als de werknemer vragen heeft, moet de werkgever die informatie binnen een maand verstrekken. De uitbreiding van de informatieplicht betekent bijvoorbeeld ook dat als je een oproepcontract overeenkomt, je expliciet moet aangeven op welke dagen en tijdstippen de werknemer kan worden opgeroepen. De afspraken moeten dus explicieter worden geformuleerd.’ 

‘De meeste vragen komen over de wijzigingen op het gebied van scholing en training. Veel praktijkhouders vragen zich af of ze wel of niet verplicht zijn om opleidingen te betalen. Fysiotherapeuten moeten voor hun registratie punten halen. Voor bepaalde beroepsgroepen heeft de wetgever een uitzondering gemaakt: de kosten van verplichte opleidingen komen in beginsel voor rekening van de werknemer. Maar stel dat je als werkgever vindt dat een fysiotherapeut beter moet communiceren, dan moet de werkgever zelf de kosten van een door hem opgelegde communicatiecursus betalen.’ 

‘Een belangrijke wijziging is ook dat nevenwerkzaamheden van de werknemer alleen kunnen worden verboden, als de werkgever daar objectieve rechtvaardigingsgronden voor heeft. Stel dat iemand fulltime werkt in de praktijk en daarnaast nog twintig uur bij een andere praktijk deel wil werken. De werkgever kan dan zeggen: “Ik wil niet dat je dat doet, omdat je dan de arbeidstijdenwet niet naleeft. Als je die nevenwerkzaamheden wel doet, kan dat invloed hebben op je werkzaamheden bij mij.”’ 

Wat is uw rol bij dit onderwerp? 
‘Ik werk als jurist bij de werkgeversdesk en adviseer werkgevers veel over arbeidswetgeving. Over de wetswijziging heb ik onlangs nog een webinar gegeven. Verder hebben we een handleiding opgesteld waarin we onder meer uitleggen wat de uitbreiding van de informatieplicht inhoudt. Daarin zijn ook voorbeeldteksten opgenomen, die de werkgever direct kan verwerken in de arbeidsovereenkomst.  

‘De wetgeving heeft transparantie tot doel, zodat iedereen dezelfde arbeidsvoorwaarden heeft. Een complicerende factor is dat er in de fysiotherapie geen cao bestaat. Daardoor kan het eerder voorkomen dat werknemers in de praktijk niet dezelfde arbeidsvoorwaarden hebben. De een krijgt bijvoorbeeld 70% bij ziekte doorbetaald, de ander 100%. Dat moet je kunnen uitleggen. Daarbij komt dat als je transparante arbeidsvoorwaarden hanteert je minder kans hebt op wrijving tussen medewerkers.’ 

Hoe gaan praktijkhouders om met deze nieuwe wet? 
‘Over de wet zijn veel publicaties verschenen. Praktijkhouders kunnen er dus al wel van gehoord hebben, maar kennen vaak nog niet de details. We krijgen veel vragen over de wet. Zo willen werkgevers weten wat er precies in de arbeidsovereenkomst moet worden vermeld. Andere vragen gaan ook over de regels rond scholing en scholingsbeleid.’ 

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven