Arie Kreule bij Fysiopraktijk Anno Nu 2022: ‘Grip op de Wtza: een praktische check!’

Arie Kreule bij Fysiopraktijk Anno Nu 2022: ‘Grip op de Wtza: een praktische check!’

Arie Kreule is jurist ondernemingsrecht bij VvAA. Hij verzorgt de parallelsessie ‘Grip op de Wtza: een praktische check!’ bij Fysiopraktijk Anno Nu op 26 november 2022 in Utrecht. De overheid voert onder meer een jaarverantwoording in voor zorgaanbieders, zodat iedereen kan zien hoe de collectieve middelen worden besteed.

De Wet Toetreding Zorgaanbieders (Wtza) is op 1 januari 2022 in werking getreden en vervangt de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi). De wet bevat onderdelen als de meldplicht, de vergunningsplicht, de eisen rondom bestuursstructuur en de openbare jaarverantwoording. Als senior specialist ondernemingsrecht trad Arie Kreule de afgelopen maanden geregeld op als Wtza-deskundige: tijdens congressen, in webinars, via podcasts en op 26 november bij Fysiopraktijk Anno Nu 2022.

Wat is de belangrijkste boodschap bij de workshop op 26 november 2022 voor de lezers van MO in het algemeen en de congresbezoekers in het bijzonder? 

Arie Kreule: ‘De overheid wil de toezichtsmogelijkheden vergroten, en ook het kwaliteitsbewustzijn bij zorgverleners. Zorgaanbieders konden tot 1 januari dit jaar een praktijk beginnen, zonder check vooraf door de inspectie IGJ op de kwaliteit van zorg. Ook wil de wetgever dat zorgaanbieders voordat zij praktijk gaan voeren, zich meer bewust worden van hun professionele verantwoordelijkheden. Bij grotere praktijken moet het instellen van een intern toezichthoudend orgaan leiden tot een beter bestuur bij die praktijken. Tot slot voert de overheid de openbare jaarverantwoording in voor nagenoeg alle zorgaanbieders zodat voor iedereen duidelijk kan worden hoe de betreffende collectieve middelen worden besteed. De Wtza bevat een aantal verplichtingen waarmee de overheid genoemde ambities wil realiseren.’  

Wat is uw rol bij dit thema? 

‘Als jurist ondernemingsrecht en governance adviseer ik dagelijks zorgondernemingen over de gevolgen van de Wtza voor hun praktijkvoering. Belangrijk element daarbij is dat bepaalde verplichtingen van de Wtza waar een praktijk niet altijd blij mee is, zoals het instellen van een intern toezichthoudend orgaan, zo efficiënt en praktisch mogelijk wordt ingevuld. Met als doel dat zo’n raad van toezicht of raad van commissarissen niet alleen functioneel correct opereert, maar ook een toegevoegde waarde heeft voor het dagelijks bestuur of de directie van de praktijk.’  

Wat is het belang van het thema voor praktijkhouders? 

‘Een van de gevolgen zal bijvoorbeeld zijn dat de IGJ zich meer kan richten op preventie, dus zo nodig kan ingrijpen voordat een zorgaanbieder de praktijk start. Dit zou  minder onaangekondigde bezoeken van de IGJ bij bestaande praktijken tot gevolg kunnen hebben.’ 

Hoe gaan praktijkhouders om met de Wtza in uw beeld? 

‘Dat verschilt nogal. Veel zorgaanbieders vinden de Wtza en de ambities die aan de wet ten grondslag liggen zinvol. Andere zorgaanbieders, die vaak al een praktijk hadden voorafgaand aan de invoering van de Wtza, ervaren het als ‘weer een lastenverzwaring erbij’. Met name deze categorie zal het nogal ruime overgangsrecht gaan benutten: tot 1 januari 2024 hebben zij de tijd om zo nodig een Wtza-vergunning aan te vragen of een toezichthoudend orgaan in te stellen, deze categorie zal dit inderdaad uitstellen tot 2023. Overigens: een heel groot deel van de zorgverleners is nog nauwelijks bekend met de Wtza. Recent VvAA-onderzoek wijst uit dat slechts een op de zeven fysiotherapeuten meer dan het doel van deze wet kent. ’ 

Wat levert deelname van de keynote/workshop voor de deelnemers praktisch op? 

‘Na afloop van de workshop weet de deelnemer wat de reden is voor de Wtza, welke verplichtingen uit de wet voor zijn of haar praktijk relevant zijn en hoe hij of zij daar zo praktisch mogelijk mee om kan gaan.’ 

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven