Een-op-een speedconsults bij Fysiopraktijk Anno Nu: ‘(Variabel) belonen: haken en ogen’

Een-op-een speedconsults bij Fysiopraktijk Anno Nu: ‘(Variabel) belonen: haken en ogen’

De afgelopen jaren was er veel discussie over de variabele beloning in de eerstelijns fysiotherapie. De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), de gedifferentieerde WW-premie en de mogelijke komst van een cao riepen veel vragen op. Bij Fysiopraktijk Anno Nu op 18 november zit Jean-Paul van Bemmel (salarisspecialist Werkgeverszaken bij VvAA) voor je klaar voor een een-op-een speedconsult rond het thema ‘(Variabel) belonen: haken en ogen'.

Tijdens een een-op-een speedconsult krijgt de congresdeelnemer vijftien minuten kosteloos advies van een specialist in het gekozen onderwerp. Jean-Paul van Bemmel gaat tijdens dit speedconsult in op vragen als:

  • Heb ik met het oog op de WAB mijn zaken nu goed geregeld?
  • Draag ik de juiste WW-premie af bij variabele beloning?
  • Gaan we steeds meer richting vaste beloning?
  • Anticiperen op een mogelijke cao? Wat is dan voor mij het verstandigste?


Wat is je belangrijkste boodschap voor de lezers van MO in het algemeen en de congresbezoekers in het bijzonder?

‘Voor zowel werkgever als werknemer is een goed ingerichte salarisverwerking van belang. Die moet juist, transparant en eenduidig zijn. In praktijken ontstaat daarnaast nogal eens onrust met name door slechte communicatie over de verloning. Ook daar kunnen wij vaak een oplossing voor bieden.’

Wat is je rol van salarisspecialist bij het onderwerp ‘variabele beloning’?

‘Bij het fysiosalaristeam van de VvAA krijgen we regelmatig de vraag of we de salarisverwerking die elders verzorgd wordt, kunnen beoordelen. Daarbij zien we ieder jaar in januari, als praktijken bij VvAA starten met de salarisverwerking, dat elders niet altijd even zorgvuldig verwerkt wordt. Vanuit die ervaring willen we werkgevers actief ondersteunen. Denk aan het schrijven van publicaties en verzorgen van optredens in het land en online. Maar ook belangenbehartiging in Den Haag en uiteraard praktijkbezoeken. Indien er ontwikkelingen op dit gebied zijn, kijken praktijkhouders vaak naar VvAA om te zien welke oplossingen er bedacht wordt.’

Hoe gaan werkgevers in de praktijk om met de variabele beloning?

‘We zien bij hen veel onwetendheid. Salarisverwerkers die geen ervaring hebben met de omzetverloning, maken bijvoorbeeld soms fouten die verstrekkende (financiële) gevolgen kunnen hebben. Vaak gebeurt dat onbewust, terwijl de consequenties nauwelijks te overzien zijn. Daarnaast: stap je over naar een vaste beloning, dan moet je een aantal expliciete keuzes maken. Ook die moeten weloverwogen gemaakt worden.’

Wat levert deelname aan het speedconsult voor de deelnemers praktisch op?

‘Dat is aan de fysiowerkgever die zich inschrijft voor een speedconsult bij mij, die bepaalt zelf de agenda en dus de vragen. Waarschijnlijk kunnen we in een kwartier niet alles behandelen, maar we kunnen wel een redelijke inschatting maken of de werkgever op de goede weg is met de verloning, of er aandachtspunten zijn en of aanpassingen gewenst zijn. In het verlengde van het consult kunnen we desgewenst een salarisscan uitvoeren waarbij we een totaalbeoordeling maken van de wijze waarop het nu geregeld is.’

Een-op-een speedconsult - Werkgeversadvies: (Variabel) belonen: haken en ogen

Een praktijk met personeel betekent dat je ook werkgever bent. Zeker in de eerste lijn fysiotherapie is dat niet altijd eenvoudig. Beloning in een cao-loos-tijdperk: doe ik het goed? Wat kan en mag? Hoe zit het nu exact met variabel belonen op dit moment? Jij bepaalt de insteek van jouw speedconsult van vijftien minuten over de verloningswijze en salarisadministratie. Een-op-een met een gespecialiseerde adviseur: Jean-Paul van Bemmel (VvAA). Meer lezen: Programma Fysiopraktijk Anno Nu 2023.

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven