Op 18 november bij Fysiopraktijk Anno Nu: Vertrouwenspersoon Willemijn Caron van het KNGF

Op 18 november bij Fysiopraktijk Anno Nu: Vertrouwenspersoon Willemijn Caron van het KNGF

Willemijn Caron werkt al jaren bij het KNGF als ledenadviseur voor arbeidsrecht, gezondheidsrecht en ondernemersvragen. Vanaf 1 januari 2024 is ze bij het genootschap ook de nieuwe vertrouwenspersoon voor de leden. Tijdens het congres Fysiopraktijk Anno Nu op 18 november is ze aanwezig om vragen van bezoekers te beantwoorden.

Willemijn Caron vertelt dat in de Arbeidsomstandighedenwet een nieuw bepaling is opgenomen die bepaalt dat werknemers toegang moeten hebben tot een vertrouwenspersoon. Als vertrouwenspersoon bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) gaat ze deze functie voor leden vanaf 1 januari landelijk vervullen.

Vormen van ongewenst gedrag

Willemijn Caron: ‘Als ledenadviseur ben ik al beschikbaar voor allerlei vragen over vragen en problemen waar leden mee te maken hebben, bijvoorbeeld conflictsituaties en problemen met patiënten. De functie vertrouwenspersoon ligt in het verlengde hiervan. Leden kunnen met problemen over ongewenst gedrag bij mij terecht. Bij ongewenst gedrag kun je denken aan pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie, racisme, agressie en grensoverschrijdend gedrag. Deze problemen kunnen zich zowel in relatie tot patiënten voordoen als met collega’s, een leidinggevende of een (mede)eigenaar van de praktijk.’

Vertrouwenspersoon voor leden

De verplichte vertrouwenspersoon geldt volgend jaar voor praktijken en organisaties die tien medewerkers of meer hebben. Om de belasting voor praktijken weg te nemen, stelt het KNGF deze functie beschikbaar voor alle vrijgevestigde leden, ongeacht de omvang van hun praktijk, vertelt Willemijn. ‘De vertrouwenspersoon is eigenlijk een soort gesprekspartner die luistert, die geheimhouding heeft, en dan zegt: “Joh, volgens mij is dit aan de hand” en samen naar mogelijke oplossingsrichtingen kijkt. We gaan het eerste jaar een pilot draaien om te zien of de invulling klopt: hoeveel en welk type vragen levert dit vanuit leden op? We weten dus nog niet precies wat het oplevert als je deze functie opent.’

Voorportaal om conflicten te voorkomen

Willemijn hoopt dat de functie als een soort voorportaal fungeert, om te voorkomen problemen uitmonden in juridische conflicten of medewerkers die zich ziek melden. ‘Na een gesprek kan iemand denken: ik zie weer oplossingen, mogelijkheden, zonder dat ik me ziek hoef te melden. Ook vanuit werkgeversperspectief is dat natuurlijk een voordeel. Het daarbij niet alleen gaan om spanningen met de werkgever, maar ook met collega’s, of met een patiënt. Ook kunnen het maten zijn, die problemen hebben met elkaar. In zo’n geval moet je misschien wel naar mediation. De vertrouwenspersoon onderzoekt eerst waar mogelijke oplossingen liggen, maar biedt niet zelf die oplossingen. Hij of zij verwijst bijvoorbeeld naar een rechtsbijstandsadviseur of naar de huisarts.’

KNGF wil leden ontzorgen

Een vertrouwenspersoon moet goed zijn in communicatie, getraind zijn in gesprekstechnieken en kunnen denken in oplossingen, schetst Willemijn. ‘In de Arbeidsomstandighedenwet wordt de functie niet nader omschreven, maar eigenlijk kun je denken aan de vaardigheden die ook bedrijfsmaatschappelijk werkers hebben. Vanuit het KNGF willen we met deze landelijke functie onze leden ontzorgen.’

Vertrouwenspersoon volgens de Arbeidsomstandighedenwet

Als beroepsorganisatie gaat het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF) invulling geven aan de verwachte wijziging van artikel 13a Arbeidsomstandighedenwet. Deze wetswijziging is aangenomen door de Tweede Kamer op 23 mei 2023. De bijstand door een vertrouwenspersoon wordt in de wet omschreven als:

  1. De werknemer die in de arbeidssituatie is geconfronteerd met ongewenste omgangsvormen, waaronder begrepen direct en indirect onderscheid, intimidatie, seksuele intimidatie, agressie, geweld of pesten, kan zich wenden tot een vertrouwenspersoon.
  2. De werkgever wijst een of meer werknemers aan als vertrouwenspersoon.
  3. Indien de mogelijkheden onvoldoende zijn om de functie van vertrouwenspersoon binnen het bedrijf of de inrichting toereikend te organiseren, wijst de werkgever mede of uitsluitend een of meer externe personen aan als vertrouwenspersoon.

Meer weten? De verplichte vertrouwenspersoon eenvoudig geregeld

Werkgevers met tien of meer werknemers moeten per 1 januari 2024 een vertrouwenspersoon instellen. Deze persoon moet aan diverse eisen voldoen, bijvoorbeeld qua deskundigheid, zelfstandig handelen en geheimhouding. KNGF maakt het praktijkhouders eenvoudig door een nieuwe voorziening, waarvan je als praktijkhoudend KNGF-lid gebruik kunt maken. Zo voldoe je straks aan alle voorwaarden van deze nieuwe verplichting. Meld je tijdens het congres bij de informatiestand van MedischOndernemen en VvAA, en stel al jouw vragen aan Willemijn Caron. In de stand vind je ook een leaflet met alle ins en outs over deze KNGF-service. De verplichte vertrouwenspersoon eenvoudig geregeld door Willemijn Caron.

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven